Hopp til innholdet

Sak

Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon for motorferdsel til sporlegging av skiløypetrasé - Helgetunmarka Grunneierlag

Vedtak

Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon for motorferdsel til sporlegging av skiløypetrasé - Helgetunmarka Grunneierlag