Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

5763 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Flata Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2354 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flata Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2354 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatdalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1935 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-769 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-769 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-849 Ekstern lenke