Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

5773 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Kvaalsgård Naturminne
Forskrift om vern av Kvalsteinane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-478 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsetelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsetelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsholman BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1700 Ekstern lenke