Hopp til innholdet

Søkeresultat

3303 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Ula Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1902
Forskrift om vern av Ulbergsåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1638
Forskrift om vern av Ulendeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2104
Forskrift om vern av Ulgjelsvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4763
Forskrift om vern av Ullasundet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-397
Forskrift om vern av Ullasundet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-397
Forskrift om vern av Ulleberg Naturminne
Forskrift om vern av Ullebergåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-277
Forskrift om vern av Ullebroten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-291
Forskrift om vern av Ullensvang Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1628