Hopp til innholdet

Søkeresultat

3317 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Tverrlimyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-687
Forskrift om vern av Tverråa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1296
Forskrift om vern av Tverrådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1233
Forskrift om vern av Tvinna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-935
Forskrift om vern av Tynesfjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1712
Forskrift om vern av Tømten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-85
Forskrift om vern av Tønnerudtangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-78
Forskrift om vern av Tørrhalåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1948
Forskrift om vern av Tøråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-891
Forskrift om vern av Tøso Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4758